30 ธ.ค.56 มอบเงินช่วยเหลือบุตร กพ.
26 ธ.ค.56 มอบเงินช่วยเหลือพิเศษ
26 ธ.ค.56 มอบของขวัญปีใหม่
25 ธ.ค.56 แข่งขันกีฬาภายใน
24 ธ.ค.56 มอบเงินสินไหมทดแทน
18 ธ.ค.56 เยี่ยมครอบครัวกำลังพล
18 ธ.ค.56 มอบเงินช่วยเหลือ
18 ธ.ค.56 เจาะเลือดตรวจเบาหวาน
18 ธ.ค.56 กิจกรรม Car free day
9 ธ.ค.56 มอบเงินช่วยเหลือ
5 ธ.ค.56 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
4 ธ.ค.56 จุดเทียนชัยถวายพระพร
4 ธ.ค.56 เยี่ยมผู้ปกครองพลหทาร
3 ธ.ค.56 ลงนามถวายพระพรฯ
26 พ.ย.56 การฝึก ร้อย.รส.
19 พ.ย.56 อบรมธรรมะหน้าแถว
17 พ.ย.56 ผบ.พล.ตรวจเยี่ยมทหารใหม่
13 พ.ย.56 ผบ.พัน.ตรวจเยี่ยมทหารใหม่
8 พ.ย.56 ถวายพระประธาน
7 พ.ย.56 อบรมความรู้โรคเอดส์
5 พ.ย.56 ตรวจพร้อมรบ
2 พ.ย.56 กฐิน
1 พ.ย.56 พิธีสถาปนา ร.16
          เมื่อ 6 - 8 ก.พ.56 หน่วย ร.16 พัน.3 จัดกำลังพลสนับสนุนให้กับ อบต.ศรีแก้ว โครงการแนวป้องกันไฟป่า ร่วมกับประชำชน, ผู้นำชุมชน, นักเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ พื้นที่ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร